Χώρα Κυθήρων, ΤΚ 80100

τηλ: 27360 31213/ fax: 27360 31919

email: kythira@otenet.gr

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κυθήρων

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αναδεικνύονται ως μια νέα ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση σχεδιασμού της αστικής κινητικότητας, που επιτρέπει στις τοπικές αρχές να αναπτύσσουν και υλοποιούν στρατηγικές αστικής κινητικότητας στη βάση εμπεριστατωμένων αναλύσεων της υφιστάμενης κατάστασης. Τα ΣΒΑΚ επιτρέπουν μια σαφή θεώρηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών περιοχών για τις οποίες σχεδιάζονται και η οποία περιλαμβάνει τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορρύπανσης, του αριθμού ατυχημάτων, της κυκλοφοριακής συμφόρησης, τη διαφύλαξη των κοινόχρηστων χώρων κ.ά..


Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζονται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και εμπνέονται από τις αρχές του ενιαίου σχεδιασμού, της συμμετοχής και της αξιολόγησης ώστε να καλύψουν τις ανάγκες κινητικότητας και μετακινήσεων των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη και την περίμετρό της.


Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) έχουν στόχο να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο
σύστημα αστικών συγκοινωνιών και μετακινήσεων που:
 εξασφαλίζουν προσβασιμότητα των θέσεων εργασίας και των υπηρεσιών σε όλους
 βελτιώνουν την προστασία και την ασφάλεια των μετακινουμένων
 μειώνουν την ρύπανση, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας
 αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των μεταφορών ανθρώπων και εμπορευμάτων
 ενισχύει την ελκυστικότητα και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.

Το σχέδιο βασίζεται σε ένα ενιαία αποδεκτό μακροπρόθεσμο όραμα για τις μεταφορές και την κινητικότητα σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, που καλύπτει όλους τους τρόπους και τα μέσα μεταφοράς (δημόσιες και ιδιωτικές, επιβατικές και εμπορευματικές, μηχανοκίνητες και μη), καθώς και τη συμπεριφορά στις μετακινήσεις και τη στάθμευση. Το στρατηγικό όραμα παρέχει μια ποιοτική περιγραφή του επιθυμητού μέλλοντος και κατευθύνει την ανάπτυξη του καταλλήλου πλαισίου μέτρων σχεδιασμού. Το όραμα εξειδικεύεται σε συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι δείχνουν τον τύπο της επιθυμητής αλλαγής. Οι αλλαγές και οι επιπτώσεις είναι μετρήσιμες και συσχετίζονται με την ιεραρχία των στόχων, εστιάζοντας σε κατάλληλα επιλεγμένους δείκτες επιδόσεων.


Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι, βάσει των πρόσφατων κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ύπαρξη εγκεκριμένου ΣΒΑΚ θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή φορέων μιας πόλης σε οποιοδήποτε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα σχετικό με τις μεταφορές κατά την νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

Ο Δήμος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, έχοντας θέσει ως στρατηγική κατεύθυνση την υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων με σεβασμό στις βασικές αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και οδικής ασφάλειας, προωθεί την υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα με στόχο την βελτίωση της προσβασιμότητας της αστικής περιοχής του Δήμου και την παροχή υψηλής ποιότητας και βιώσιμης κινητικότητας και μεταφορών, είτε πρόκειται για μετακίνηση μέσα στην ίδια την αστική περιοχή του Δήμου, είτε αφορά σε διερχόμενη κίνηση από το δίκτυο του Δήμου. Το συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο θα οργανώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο η Δημοτική Αρχή θα κινηθεί στη διάρκεια των επόμενων ετών, για την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης στις μετακινήσεις των κατοίκων, με στόχο την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου, αποδοτικότερου και συμβατού περιβαλλοντικά συγκοινωνιακού και κυκλοφοριακού συστήματος. Ενός συστήματος που στο επίκεντρο θέτει τον μετακινούμενο πολίτη ως πεζό, χρήστη ποδηλάτου και χρήστη μέσων μαζικής μεταφοράς και τελευταία ως οδηγό/ επιβάτη Ι.Χ., Με τον τρόπο αυτό, οι έννοιες της κινητικότητας και της προσβασιμότητας, δίνουν προτεραιότητα στον πεζό, στο ποδήλατο, στη χρήση ΜΜΜ (Μέσων Μαζικής Μεταφοράς) και ακολούθως στο αυτοκίνητο, και αυτή θα είναι η διάσταση των παρεμβάσεων που θα σχεδιαστούν.

ΟΡΑΜΑ

Η διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών μορφών οικονομίας στο νησί και των μοναδικών φυσικών και πολεοδομικών χαρακτηριστικών του μέσα από ένα άλλο πρότυπο κινητικότητας που θα δίνει έμφαση στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστική κληρονομιάς του νησιού, όπως τα μονοπάτια, και θα ενθαρρύνει τους μη μηχανοκίνητους ή πιο συλλογικούς τρόπους μετακίνησης όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, τη δημόσια συγκοινωνία  και τους συλλογικούς τρόπους χρήσης του αυτοκινήτου, ώστε να αποτελέσει το νησί των Κυθήρων προορισμό που θα δίνει έμφαση στην ποιότητα του τοπίου, στην παράδοση και στο μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα προσελκύοντας επισκέπτες, αλλά και νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να επενδύσουν σε παραδοσιακές και περιβαλλοντικά φιλικές δραστηριότητες ακολουθώντας το πρότυπο ήπιας ανάπτυξης που χαρακτηρίζει το νησί

2η Διαβούλευση ΣΒΑΚ Κυθήρων

Το απόγευμα της Κυριακής 20/10 έγινε στο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο Φρατσίων η 2η δημόσια διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κυθήρων. Εκ μέρους της ομάδας εκπόνησης του ΣΒΑΚ παρέστη ο Καθηγητής Πολεοδομικού και Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού του ΕΜΠ κ. Θάνος Βλαστός. 

Μπορείτε να δείτε το υλικό από την παρουσίαση εδώ.

τι είναι ΣΒΑΚ;

Ο σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Κινητικότητα είναι ένας στρατηγικός τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων των σχετικών με τις μετακινήσεις και τις μεταφορές στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Η βιώσιμη κινητικότητα αφορά πρωτίστως τους τρεις βασικούς πυλώνες περπάτημα-ποδήλατο-δημόσια συγκοινωνία.

Πλατφόρμα Κατάθεσης Ιδεών

Ο Δήμος Κυθήρων αναπτύσσει ένα νέο σχέδιο για την προώθηση του περπατήματος,
    του ποδηλάτου και της δημόσιας συγκοινωνίας με στόχο τη μείωση του κυκλοφοριακού, της ρύπανσης και του θορύβου. Γράψε εδώ τη δική σου πρόταση για τις παρεμβάσεις που χρειάζονται στον οικισμό σου!

Κάλεσε φίλους να ψηφίσουν την ιδέα σου ή ψήφισε και εσύ άλλες ιδέες!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now